Dnes navštívíme další zajímavý projekt, který vyrostl díky společnosti Ekonomické stavby, a. s. Rádi jsme přijali pozvání a o této stavbě si popovídali s majiteli domu, kterým se tímto domem splnilo jejich velké přání.

Co vás přivedlo k myšlence postavit si vlastní dům?

Bydleli jsme v okresním městě v bytě, který kromě toho, že byl malý, měl ještě tu nevýhodu, že naši sousedé byli velice hluční. Šťastná nebyla ani jeho poloha, protože v sousedství pohostinství se příliš klidu očekávat nedá. Prostě tohle nebylo po všech stránkách bydlení, které bychom si představovali. Uvažovali jsme původně i o koupi většího bytu, ale vzhledem k cenám na trhu jsme stále váhali. V té době jsme díky rodičům získali pozemek, na kterém bylo možno stavět, a bylo rozhodnuto.

Jak jste se dozvěděli o ES?

Moji ženu zajímá vše kolem bydlení, proto hledala a hledá nejrůznější nápady a inspirace v odborných časopisech. Tam jsme také poprvé viděli inzerát ES a nechali jsme si zaslat ukázkový katalog. Projekty se nám zalíbily, proto jsme si telefonicky objednali schůzku se zástupcem ES, který nám vysvětlil vše potřebné, a prohlédli jsme si i vzorový dům.

Proč jste se rozhodli právě pro ES?

Společností, které nabízejí stavbu rodinného domu, je v této literatuře samozřejmě mnoho, ale tehdy jsme nenašli žádnou podobnou, která by nabízela takový servis jako ES. Nutno podotknout, že právě podle vzoru ES se v současnosti řada stavebních společností snaží dohnat tento trend a nabízí alespoň vyřízení stavebního povolení kromě stavby samotné. Důležitým faktorem bylo i to, že nejsme ani jeden z nás natolik technicky založen, abychom stavbu zvládli sami, a tak jsme potřebovali najít společnost, která by za nás vše potřebné kolem administrativní i vlastní stavební části zařídila a dojednala.

Mohli byste nám zhruba přiblížit průběh stavby vašeho domu?

Začínali jsme s vyznačením stavby v březnu roku 2003. O dva měsíce později byla dokončena základová deska, což byl pro nás vlastně první hmatatelný kus našeho budoucího domu. Je zajímavé, jak rozměry základové desky na pozemku okolo zkreslují. Zdálo se nám, že je menší, než jsme očekávali a že se tam všechno nemůže vejít. Později, jakmile se postavily obvodové zdi a příčky, vypadalo vše zase úplně jinak a hlavně vnitřní prostor se mnohem zvětšil. Pak bylo nutné z důvodu vyřešení dalšího financování stavbu zastavit. V této chvíli nám ES opět pomohly a pomocí půjčky zajistily další pokračování prací do doby, než byly uvolněny prostředky z hypotečního úvěru. Vzhledem k mechanismu, jakým fungují tyto úvěry, nám vlastně ES umožnily dokončit stavbu v kratším termínu, než kdybychom dům stavěli svépomocí a museli řešit kritická místa finančního toku do stavby samotné. Hotový dům nám byl předán v lednu 2004.

Měli jste v průběhu stavby nějaké problémy nebo šlo vše hladce?

Než bylo možno vůbec poprvé kopnout do země, strávila odborná jednatelka ES, která nás na jednáních o vydání stavebního povolení zastupovala, rok vyřizováním a doplňováním podkladů, vyjádření a povolení všech zúčastněných stran stavebního řízení. Kromě toho bylo nutné doplnit i některé velmi specifické technické dokumenty, nad nimiž pan projektant jen kroutil hlavou. Stavební úřad bohužel své výhrady připomínal postupně, a tak se vršily jedna na druhou i lhůty na vyjádření a následné nabytí právní moci jednotlivých dokladů a rozhodnutí. Nevím, jestli bychom sami takovou byrokratickou válku, v niž se vydání stavebního povolení na náš dům změnilo, vůbec dokázali vést.

Takže vám ES pomohly hodně už v začátcích.

Rozhodně. Rád bych touto cestou vyzdvihl práci pana projektanta a paní jednatelky, kteří za nás nasazovali své síly v té části stavby, kdy sice ještě nic z domu nevidíte, ale bez níž bychom se ke šťastnému konci vůbec nedostali.

Projekt, jak vidím, vychází z typového domu, ale doznal určitých změn.

Ano, máte pravdu. K domu přibyla garáž a uvnitř jsme rovněž provedli několik úprav. Původní projekt vycházel z návrhu pana projektanta, který přišel s hrubým návrhem a jeho umístěním na pozemku. Ten jsme spolu konzultovali a doplnili o naše představy a přání, až jsme dospěli ke konečné podobě. Ještě v průběhu stavby jsme si přáli provést několik úprav. Ne vždy je však možné zapracovat do projektu vaše přání tak, aby byly technicky proveditelné. A v neposlední řadě jde také o finanční prostředky.

Máte z pohledu zákazníka nějaké připomínky k administrativní části stavby nebo kvalitě vlastních stavebních prací?

My jsme veškeré detaily řešili se stavbyvedoucím v jednotlivých etapách stavby, a tak pokud se nám něco nelíbilo nebo nezdálo, došlo urychleně k vysvětlení a nápravě. Mohu s klidným srdcem konstatovat, že dům je postavený poctivě a tak, že ho můžeme nazývat svým skutečným domovem, kam se člověk rád vrací, a hlavně s naším předchozím bydlením se to nedá vůbec srovnat.

Jste tedy s bydlením v novém domě spokojeni?

O tom nemůže být pochyb. Konečně bydlíme tak, jak jsme si přáli, a manželce vše ladí do správných tvarů a barev.

Děkujeme mnohokrát za pozvání a přejeme hodně spokojených dní ve vašem krásném domě. Jan Křesina

Zajímavé odkazy